<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนกฤต พีบขุนทด

» ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนกฤต พีบขุนทด
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนกฤต พีบขุนทด ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง ในโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

29/01/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
893

* ไม่มีภาพ *