<< ย้อนกลับ

เส้นทางการวิ่ง และจุดรับเสื้อ DMSU RUN 2020

» เส้นทางการวิ่ง และจุดรับเสื้อ DMSU RUN 2020
จุดรับเสื้อ DMSU RUN 2020 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารรับรองผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) เขตขามเรียง 10.00 น. - 20.00 น. #DMSURUN2020

11/02/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1116