<< ย้อนกลับ

ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

» ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ประกาศ >> คลิก
2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก
3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป  >> คลิก
4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) >> คลิก
5. โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม)  >> คลิก
6. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก
7. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านวิชาการ 5 คน/ด้านอื่นๆ ดนตรี ศิลปะ กีฬา) >> คลิก
8. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว  >> คลิก
9. กลุ่มสอบคัดเลือก >> คลิก
10. ห้องโครงการ SEM >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ประกาศ >> คลิก
2. ม.4-SMG-โควตาศิษย์เก่า >> คลิก
3. ม.4-SMG-สอบคัดเลือก >> คลิก
4. ม.4-วิทย์ปกติ-สอบคัดเลือก >> คลิก
5. ม.4-EG-สอบคัดเลือก >> คลิก
6. ม.4-EG-ศิษย์เก่า >> คลิก
7. ม.4-ภาษาปกติ-สอบคัดเลือก >> คลิก
8. ม.4-โควตา MOU >> คลิก
9. ม.4-โควตาศิษย์เก่า >> คลิก
10. ม.4-บุตรบุคลากร มมส >> คลิก

สามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่ >> คลิก

31/01/2563
ผู้ดูแลระบบ
49367