<< ย้อนกลับ

“เปิดโลกกิจกรรม”  สรรสร้างกิจกรรม เพื่อสร้างชีวิต ประจำปี 2563

» “เปิดโลกกิจกรรม” สรรสร้างกิจกรรม เพื่อสร้างชีวิต ประจำปี 2563
 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม”  สรรสร้างกิจกรรม เพื่อสร้างชีวิต Human body created for activity not for rest only ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมี  อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีดร.พันธีตรา สามารถ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กิจกรรมภายในงาน มีการมอบโล่พร้อมกับประกาศนียบัตร “ยอดนักกิจกรรม” การแสดงจากชุมนุมลีลาส การแสดง Cover dance และการแสดงดนตรี
 
เรื่อง / ภาพ ณวิภา คำแหงพล
 

04/02/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
594