<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

» ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ >> อ่านประกาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ห้องโครงการ SEM (เพิ่มเติม) >> ตรวจสอบรายชื่อ
2. ห้องโครงการ SEM >> ตรวจสอบรายชื่อ
3. ห้องเรียนปกติ >> ตรวจสอบรายชื่อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ห้องโครงการ SMG (เพิ่มเติม) >> ตรวจสอบรายชื่อ
2. ห้องโครงการ SMG  >> ตรวจสอบรายชื่อ
3. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปกติ >> ตรวจสอบรายชื่อ
4. ห้องโครงการ EG >> ตรวจสอบรายชื่อ
5. ห้องเรียนศิลป์-ภาษา ปกติ >> ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ นักเรียนที่มีรายชื่อ ห้องโครงการ SEM (เพิ่มเติม) และ ห้องโครงการ SMG (เพิ่มเติม) ติดต่อขอรับใบชำระเงินค่าโครงการพิเศษได้ที่ Inbox Facebook :
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

02/03/2563
ผู้ดูแลระบบ
12250

* ไม่มีภาพ *