<< ย้อนกลับ

รับใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

» รับใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 เนื่องจากเป็นช่วงเฝ้าระวังการแผ่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ที่เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตรในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น 
ทางร้านแจ้งว่ารูปรับใบประกาศอาจจะได้รับล่าช้า เนื่องจากร้านใหญ่ที่กรุงเทพ
ปิดทำการชั่วคราว ถ้ารูปจัดส่งมาทางโรงเรียนแล้วจะแจ้งให้นักเรียนทราบอีกครั้ง
ดังนั้นให้นักเรียนติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์ของโรงเรียน


31/03/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
755

* ไม่มีภาพ *