<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลสอบ O-NET ยอดเยี่ยม

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลสอบ O-NET ยอดเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลสอบ O-NET ยอดเยี่ยม ดังนี้
1.นาย ติณณ์ ลวกุลม.3/2 O-Net คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
2.น.ส. ฐิตาภรณ์ ชำนาญหมอ ม.3/1 O-Net คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
3.น.ส. ณภัทร มะเสนะ ม.3/1 O-Net คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
4.ด.ช.ณภัทร พลายบัว ม.3/2 O-Net ภาษาอังกฤษ สูงสุดของจังหวัด 96 คะแนน
และ
นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับ ของชั้น ม.3
1.นาย วชิรวิทย์ ปองไป
2.นาย สิรภพ ศิริโยธา
3.นายณภัทร มะเสนะ
4.นางสาวติณณ์ ลวกุล
5.นายยุทธนา สาไชยันต์
6.นางสาวฐิตาภรณ์ ชำนาญหมอ
7.นายเกียรติวงศ์ นามปัญญา
8.นางสาวรังสิมา นามวงศ์
9.นางสาวสิริอักษร มะธิปะโน
10.นางสาววรัญชลี ตาลวงค์


26/03/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1194