<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและไม่จบการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

» ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและไม่จบการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อจบ-ม.3-2562 >> คลิก
ประกาศรายชื่อจบ-ม.6-2562 >> คลิก

สำหรับนักเรียนที่ "ผลการเรียนไม่สมบูรณ์" ให้ตรวจสอบในระบบ e-school (วิชาชุมนุมต้องมีทุกภาคเรียน) และให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดำเนินการสอบแก้ตัว สามารถดำเนินออนไลน์ได้ครับ

ประกาศรายชื่อไม่จบ-ม.3-2562 >> คลิก
ประกาศรายชื่อไม่จบ-ม.6-2562 >> คลิก31/03/2563
ผู้ดูแลระบบ
4138

* ไม่มีภาพ *