<< ย้อนกลับ

 ​​รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (รายวัน)  4  อัตรา (ตำแหน่งพนักงานทั่วไป)

» ​​รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 4 อัตรา (ตำแหน่งพนักงานทั่วไป)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 4  อัตรา  ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  ( อัตราค่าจ้างวันละ 300.45 บาท เลขอัตรา 922002-922005 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : File :20200409043622.pdf


15/04/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1168

* ไม่มีภาพ *