<< ย้อนกลับ

 ​​รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)​

» ​​รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)​
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน  1 อัตรา  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ( อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,350.- บาท/เดือน)รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : File :20200407061820.pdf


07/04/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1511

* ไม่มีภาพ *