<< ย้อนกลับ

ประกาศตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

» ประกาศตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อ/ห้อง ม.1 >> คลิก
ตรวจสอบรายชื่อ/ห้อง ม.4 >> คลิก

** หมายเหตุ นักเรียน ม.3 ศิษย์เก่าที่ยังไม่จบการศึกษา ยังไม่ได้จัดห้อง


หากรายชื่อนักเรียนตกหล่นหรือสายการเรียนผิด ให้ติดต่อที่ facebook :
Srisuda Singchum
(อ.ศรีสุดา สิงห์ชุม)16/04/2563
ผู้ดูแลระบบ
9059

* ไม่มีภาพ *