<< ย้อนกลับ

ประกาศขยายเวลา รับสมัครพนักงานทั่วไป (พนักงานล้างภาชนะ)

» ประกาศขยายเวลา รับสมัครพนักงานทั่วไป (พนักงานล้างภาชนะ)
ประกาศขยายเวลา รับสมัครพนักงานทั่วไป (พนักงานล้างภาชนะ) ราบละเอียด ตามไฟล์ที่แนบมา

เอกสารแนบ : File :20200429081959.pdf


29/04/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1132

* ไม่มีภาพ *