<< ย้อนกลับ

ขอขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

» ขอขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามที่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน  1 อัตรา เลขอัตรา 822004  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และครบกำหนดในวันที่ 17 กันยายน 2562 นั้น
โดยปรากฏว่า ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ มีผู้มายื่นใบสมัคร 3 ราย
ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครในตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครเพียงพอต่อการคัดเลือก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จึงขอขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่บัดนี้ไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  2562  

เอกสารแนบ : File :20190923022648.pdf


23/09/2562
กัลยาณี ทบเทิบ
723

* ไม่มีภาพ *