<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ในรายการการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

» กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ในรายการการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยอาจารย์ทิพวรรณ พิลา อาจารย์กิติศักดิ์ สีทองสุก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ในรายการการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 54 ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งในรายการแข่งขันดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ กระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตันเองและรายการแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วมีผลการแข่งขันมีดังนี้
1 รับรางวัลชมเชย การแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ
นายภากร เอกบวรวงศ์   
2 รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ
นายภูริวัฒน์ แสนคำภา  
3 รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ
นายสิรวิชญ์ มะธิปะโน             
และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่
  1. นางสาวลภัสลดา แดงสูงเนิน       เข้าร่วมการแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ
  2. นางสาวธัญญธร  ซาเหลา          เข้าร่วมการแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ
  3. นายกฤตพร      มาลา              เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ
  4. นางสาวรสิตา    กันสุมาโส         เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ
  5. นาย วรวลัญช์    เจริญชัย           เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ
  6. นาย อัครเดช     บุตรศรี           เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ
เรื่อง : อาจารย์กิติศักดิ์ สีทองสุก
ภาพ : อาจารย์ทิพวรรณ พิลา
 

30/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
1310