<< ย้อนกลับ

นำนักเรียนผู้ได้รับทุนระยะสั้นไปศึกษาภาษาฝรั่งเศส ณ เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมการประกวดวิดีโอยอดเยี่ยม

» นำนักเรียนผู้ได้รับทุนระยะสั้นไปศึกษาภาษาฝรั่งเศส ณ เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมการประกวดวิดีโอยอดเยี่ยม
วันที่ 27 กันยายน 2562 
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มอบหมายให้อาจารย์ศิวพร พิมพ์ภู เป็นตัวแทนนำนางสาวณัฐิดา อรัญวาสน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 นักเรียนผู้ได้รับทุนระยะสั้นไปศึกษาภาษาฝรั่งเศส ณ เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมการประกวดวิดีโอยอดเยี่ยม “Et toi? C’est quoi ton style en français ? แล้วชีวิตของคุณที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นแบบใด” จากนางคาโรลีน สมิตต์ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ


30/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
900