<< ย้อนกลับ

ข่าวร่วมพิธี

» ข่าวร่วมพิธี "วันปิยมหาราช"

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  นางทิพวรรณ พิลา หัวหน้างานกิจการพิเศษ ได้นำบุคลากรเข้าพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง 

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพและรักใคร่ ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกนานัปการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันปิยมหาราช"


ข่าวโดย : อาจารย์บุญญาพร  ทองจันทร์

ภาพโดย : อาจารย์กิติศักดิ์ สีทองสุก31/10/2562
ผู้ดูแลระบบ
546