<< ย้อนกลับ

ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ ณวัดสว่างวารี วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

» ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ ณวัดสว่างวารี วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ วัดสว่างวารี นางสาวธัญกร สงเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจกรรมพิเศษ ได้นำบุคลากรเข้าร่วมงานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพญาศรสุวรรณอนันตนาคราช เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาวชุมชนไทยญ้อ

โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำบุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ภายในพิธีมีการแสดงจากหลายหน่วยงาน เช่น รำบวงสรวงจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าขอนยาง แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวท่าขอนยางที่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีของคนในชุมชน

 

ข่าวโดย : อาจารย์บุญญาพร  ทองจันทร์

ภาพโดย : อาจารย์กิติศักดิ์ สีทองสุก31/10/2562
ผู้ดูแลระบบ
721