<< ย้อนกลับ

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Akita Minami High School ประเทศญี่ปุ่น

» ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Akita Minami High School ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Akita Minami High School ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 22 คน นำโดย อาจารย์ทาโร่ คิมูระ และอาจารย์ยูกิโกะ โฮริอิ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองสถาบัน

กิจกรรมในครั้งนี้มีการแนะนำผู้บริหารและโรงเรียนทั้งสองสถาบัน มีการแสดงต้อนรับด้วยการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
โดยโรงเรียน Akita Minami High Schoo ก็ได้มีการแสดงซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่นและสวยงามของประเทศญี่ปุ่นและจังหวัด Akita เช่นการพับกระดาษ โอริกามิ และการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารไทย ผ่านกิจกรรมการทำอาหาร ทั้งนี้โรงเรียน Akita Minami High School ได้มาเยือนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นปีที่ 3 แล้ว

เรื่อง: อ.กุสุมา ทันอินทรอาจ
ภาพ : น.ส.ณวิภา คำแหงพล / แสงเทียน วงษาเวียง



22/11/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
910