<< ย้อนกลับ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานสถานที่)

» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานสถานที่)
ด้วย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน  1 อัตรา เลขอัตรา 822022 ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ( อัตราค่าจ้างเดือนละ 6910.- บาท/เดือน)รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : File :20191115045312.pdf


15/11/2562
กัลยาณี ทบเทิบ
928

* ไม่มีภาพ *