<< ย้อนกลับ

DMSU Open Class by Aj.Toon

» DMSU Open Class by Aj.Toon
อ.พิทักษ์ รักษาชาติ เปิดชั้นเรียน ให้อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกล่มสาระอื่น ที่มีความสนใจเข้าดูกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน ไปปรับใช้ในรายวิชาของตนเอง
 


15/11/2562
ผู้ดูแลระบบ
1018

* ไม่มีภาพ *