<< ย้อนกลับ

การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี – โท – เอก ประจำปี 2562

» การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี – โท – เอก ประจำปี 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการจัดสอบ ธรรมศึกษา ปีการศึกษา2562 ในวันศุกร์ที่29 พฤศจิกายน 2562 ณ. อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน117 คน โดยมีเจ้าอธิการมงคล ขันติวาโร เจ้าคณะตำบลขามเรียง ตัวแทนคณะสงฆ์อำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานกำกับห้องสอบ และตัวแทนอ่านประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง ในการนี้ รศ.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษา กล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบด้วย

เรื่อง : อ.ดร.ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์
ภาพ : ณวิภา คำแหงพล

29/11/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
3905