<< ย้อนกลับ

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนThuan Hoa High School สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

» ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนThuan Hoa High School สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Thuan Hoa High School สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 45 คน นำโดย คน นำโดย Nguyen Thi Thuy, Ph.D., Headmistress of Thuan Hoa High School เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องขงจื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กิจกรรมในครั้งนี้มีการแนะนำผู้บริหารและโรงเรียนทั้งสองสถาบัน มีการแสดงต้อนรับด้วยการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยโรงเรียน Thuan Hoa High School ได้มีการแสดงการร้องเพลงประสานเสียง และเพลงสากล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียน ได้แก่ วิชาดนตรีไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
เรื่อง: อ.กุสุมา ทันอินทรอาจ
ภาพ : น.ส.ณวิภา คำแหงพล  และ อภิราม ทามแก้ว

27/11/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
737