<< ย้อนกลับ

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น 2562

» ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น 2562
ขอแสดงความยินดีกับ ผกท. ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น ผกท.ดุษฎี ศรีสองเมือง และผกท.องอาจ ญาตินิยม ได้รับคัดเลือกเป็น ผกท. ดีเด่น ในการฝึกภาคปกติของ นฝ.นศท.มทบ. 26 ประจำปี 2562 ให้เข้ารับรางวัลในพิธีสวนสนามใหญ่ และถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 

29/11/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
1202