<< ย้อนกลับ

วันพ่อแห่งชาติ

» วันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ภายในงานมีกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรบริเวณสระน้ำหน้าโรงเรียนโดยคณะผู้บริหารและนักเรียนสายชั้น ม.5 นิทรรศการศิลปะโดยอาจารย์สมปอง ภูเลียนสี หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ กิจกรรมตลาดนัด เปิดร้านขายของและวงดนตรี บริเวณถนนหน้าอาคารเรียนมัธยม 2

11/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
683