<< ย้อนกลับ

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

» พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิตชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) นำผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร โดยพลตรีศราวุธ มาศิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ได้เป็นประธานพิธี ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง / ภาพ : ณวิภา คำแหงพล11/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
574