<< ย้อนกลับ

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้นำบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 52 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ในการนี้ฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ ได้นำนักเรียนเข้ารับรางวัลนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 คน คือ
นายอนาวิณ นนลือชา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาวกัญญาณัฐ ลายทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับรางวัล ขอให้รักษาคุณความดีนี้ไว้สืบไป

เรื่อง อ.บุญญาพร ทองจันทร์ และ อ.กวิสรา บุตรศรี
ภาพ อ.กิติศักดิ์ ศรีทองสุก และ อ.พงศกร แก้ววิเศษ11/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
665