<< ย้อนกลับ

วันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ

» วันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ  การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรมได้แก่ การแสดงร้องเพลงแร็พ การประกวดร้องเพลงสากล การร้องเพลงประสานเสียงคริสต์มาสแครอล การแข่งกัน Dancing Contest การจับสลากรางวัลชายชั้นต่างๆ และกิจกรรมแสดงดนตรี Fine Day ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานเปิดงานและมอบขอบขวัญแก่นักเรียน

11/12/2562
นางสาวณวิภา คำแหงพล
635