<< ย้อนกลับ

ขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัคร ม.1 และ ม.4

» ขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัคร ม.1 และ ม.4

สำหรับนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ที่สมัครในระบบแล้ว แต่ยังไม่ชำระค่าสมัครขยายการชำระเงิน ไปถึงวันที่ 16 ก.พ. 2564


เอกสารแนบ : File :20210215055559.pdf


15/02/2564
ผู้ดูแลระบบ
1261

* ไม่มีภาพ *