<< ย้อนกลับ

ประกาศโควตาประจำปีการศึกษา 2564

» ประกาศโควตาประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หน้าประกาศ >> รายละเอียด
โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> รายละเอียด
โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> รายละเอียด
โควตาเรียนดีสาธิต มมส.  >> รายละเอียด
โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ประถม) >> รายละเอียด
โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> รายละเอียด
โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านวิชาการ 5 คน/ด้านอื่นๆ ดนตรี ศิลปะ กีฬา) >> รายละเอียด
โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> รายละเอียด

ประกาศโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> รายละเอียด
โควตา MOU >> รายละเอียด


23/02/2564
ผู้ดูแลระบบ
8986

* ไม่มีภาพ *