<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562

» โรงเรียนสาธิตได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน เป็นประธานกรรมการ อ.ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์ กรรมการ และผศ.ดร.จิระพร ชะโน กรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้

01/04/2564
ผู้ดูแลระบบ
1014