<< ย้อนกลับ

ผู้บริหารเดินสำรวจรอบโรงเรียน

» ผู้บริหารเดินสำรวจรอบโรงเรียน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารนำโดย รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ฉันชัย จันทะเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพัฒนาเขตพื้นที่และอาจารย์ดุษฎี ศรีสองเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ได้เดินสำรวจโรงเรียนเพื่อดูการจัดการเรียนการสอนและภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน

21/09/2563
ผู้ดูแลระบบ
805

* ไม่มีภาพ *