<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ศุภกร เรกะลาภ

» ขอแสดงความยินดีกับ นาย ศุภกร เรกะลาภ
ขอแสดงความยินดีกับ นาย ศุภกร เรกะลาภ นักเรียนผู้แทนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาเคมี เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

07/10/2563
ผู้ดูแลระบบ
754

* ไม่มีภาพ *