<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา

» ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”
         วันที่ 18 กันยายน 2563   มหาวิทยาลัยศิลปกรและ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)ได้จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยเด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เจ้าของผลงานภาพวาดสีอะคริลิค “ให้ชาวโลกได้หายใจเต็มปอด”  ได้รับรางวัลดีเด่น   โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

23/09/2563
ผู้ดูแลระบบ
753