<< ย้อนกลับ

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส

» พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส

วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ ส่งมอบงาน ให้กับ อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ ที่ตลอดระยะเวลา 4 ปี ได้พัฒนาคณะการบัญชีและการจัดการ ให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับแก่สังคมจนถึงทุกวันนี้ และแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป

ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : เพจMahasarakham University01/10/2563
ผู้ดูแลระบบ
577

* ไม่มีภาพ *