<< ย้อนกลับ

มุฑิตาจิตปี 2563 นายนิคม เนื่องวรรณะ

» มุฑิตาจิตปี 2563 นายนิคม เนื่องวรรณะ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) คณะผู้บริหารและสมาคมครูและผู้ปกครอง เครื่องข่ายผู้ปกครอง ได้ร่วมมุทิตาจิต นายนิคม เนื่องวรรณะ หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงานทุกคน

รูปภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/1UQLarInJ-lZaxTaATOxrXVhJ-FHExzj9

14/10/2563
ผู้ดูแลระบบ
1033