<< ย้อนกลับ

อาจารย์ดุษฎี ศรีสองเมือง ตัวแทนผู้อำนวยการนำคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมงานมุฑิตจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

» อาจารย์ดุษฎี ศรีสองเมือง ตัวแทนผู้อำนวยการนำคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมงานมุฑิตจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบหมายให้นายดุษฎี ศรีสองเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร นำคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมงานมุฑิตจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงานทุกคน

14/10/2563
ผู้ดูแลระบบ
659