<< ย้อนกลับ

คณาจารย์และนิสิตปริญญาโทจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

» คณาจารย์และนิสิตปริญญาโทจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วย ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ ท่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาโทจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ได้สรุปการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ และพาเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณ คณาจารย์และนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางเรามา ณ โอกาสนี้

04/11/2563
ผู้ดูแลระบบ
584