<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

» ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563
ผลการแข่งขันดังนี้
นายธีระดนย์ ไตรศิริวาณิชย์ ชั้น ม.6/2


26/11/2563
ผู้ดูแลระบบ
654