<< ย้อนกลับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ได้มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬา ทีมกีฬาเทเบิลเทนนิสและทีมกีฬาแบดมินตัน

» รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ได้มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬา ทีมกีฬาเทเบิลเทนนิสและทีมกีฬาแบดมินตัน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ได้มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬา ทีมกีฬาเทเบิลเทนนิสและทีมกีฬาแบดมินตัน ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค (รอบคัดตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม) ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 20 - 30 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดมหาสารคาม

สรุปผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิสดังนี้
1.นายธีระดนย์ ไตรศิริวาณิชย์


12/11/2563
ผู้ดูแลระบบ
753