<< ย้อนกลับ

สมาคมผู้ปกครองและครูและเครือข่ายผู้ปกครอง มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการค่ายนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและบูรณาการการเรียนรู้และโครงการค่ายต้านภัยหนาว

» สมาคมผู้ปกครองและครูและเครือข่ายผู้ปกครอง มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการค่ายนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและบูรณาการการเรียนรู้และโครงการค่ายต้านภัยหนาว
เมื่อวันที่ 25 พศจิกายน 2563 นายธัญสุต บริหารธนวุฒินายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ดร.คึกฤทธิ์ เรกะลาภ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการค่ายนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและบูรณาการการเรียนรู้ จำนวน 10,000 บาท และโครงการค่ายต้านภัยหนาวจำนวน 44,830 บาท ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอขอบคุณทางสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนมาโดยตลอด

25/11/2563
ผู้ดูแลระบบ
641