<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 พิบูลบำเพ็ญเกมส์

» ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 พิบูลบำเพ็ญเกมส์
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563  รศ.ดร ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ และอาจารย์องอาจ ญาตินิยม ได้เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 พิบูลบำเพ็ญเกมส์ วาระพิเศษ ณ ห้องฉันปัญญา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

21/12/2563
ผู้ดูแลระบบ
936