<< ย้อนกลับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ นายสุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ นายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต และนายนายสุรทิน ธำรงค์พันธวนิช อุปนายกฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 และประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

07/01/2564
ผู้ดูแลระบบ
681