<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มสำรอง)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มสำรอง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศ >> คลิก
1. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก
2. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว  >> คลิก
3. โควตาความสามารถพิเศษ (วิชาการ/ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ) >> คลิก
4. โควตาเรียนดีทั่วไป >> คลิก
5. กลุ่มสอบคัดเลือก >> คลิก
6. ห้องโครงการ SEM (เพิ่มเติม) >> คลิก
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ประกาศ >> คลิก
2. ม.4-SMG >> คลิก
3. ม.4-วิทย์ปกติ-สอบคัดเลือก >> คลิก
4. ม.4-EG >> คลิก
4. ม.4-ศิลป์-ภาษาปกติ >> ไม่ประกาศรับสำรอง
หมายเหตุ นักเรียนที่มีเครื่องหมาย ** หมายถึงนักเรียนที่มารายงานตัวในรอบแรกแล้วรอบสำรองคะแนนถึงห้องโครงการพิเศษ ให้มาชำระเพิ่มเติมค่าโครงการ 5000 บาท ช่องทางในการชำระมีดังนี้
1. มาชำระได้ที่โรงเรียนในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00น.
2. ติดต่อขอรับใบชำระเงินค่าโครงการพิเศษได้ที่ Inbox เพจโรงเรียน แจ้งชื่อสกุลของนักเรียน


01/04/2564
ผู้ดูแลระบบ
15668