<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการ SMG (ศิษย์เก่า)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการ SMG (ศิษย์เก่า)
ม.4-SMG-โควตาศิษย์เก่า >> คลิก
 
หมายเหตุ นักเรียนที่มีเครื่องหมาย ** หมายถึงนักเรียนที่มารายงานตัวในรอบแรกแล้วรอบสำรองคะแนนถึงห้องโครงการพิเศษ ให้มาชำระเพิ่มเติมค่าโครงการ 5000 บาท ช่องทางในการชำระมีดังนี้
1. ติดต่อขอรับใบชำระเงินค่าโครงการพิเศษได้ที่ Inbox เพจโรงเรียน โดยแจ้งชื่อสกุลของนักเรียน

เอกสารแนบ : File :20210405064205.PDF


05/04/2564
ผู้ดูแลระบบ
3001

* ไม่มีภาพ *