<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

» ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ม-1-SEM >> คลิก
ม-1-ห้องเรียนทั่วไป >> คลิก

​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ม-4-โครงการ-SMG >> คลิก
ม-4-สายวิทย์ห้องเรียนทั่วไป >> คลิก
ม-4-โครงการ-EG >> คลิก
ม-4-สายศิลป์ห้องเรียนทั่วไป >> คลิก

ห้อง ม.1 SEM และ ม.4 SMG เพิ่มเติม 
ประกาศเพิ่มเติมโครงการ-SEM >> คลิก
ประกาศเพิ่มเติมโครงการ-SMG >> คลิก

1. ติดต่อขอรับใบชำระเงินค่าโครงการพิเศษได้ที่ Inbox เพจโรงเรียน แจ้งชื่อสกุลของนักเรียน

09/04/2564
ผู้ดูแลระบบ
10996

* ไม่มีภาพ *