<< ย้อนกลับ

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

» [สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรอกแบบฟอร์มผ่านลิงค์ที่แนบมา

กรอกใบสมัคร

25/05/2564
ผู้ดูแลระบบ
705

* ไม่มีภาพ *