<< ย้อนกลับ

ประกาศห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

» ประกาศห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ >> รายละเอียด
ห้อง ม.1/1 >> รายละเอียด
ห้อง ม.1/2 >> รายละเอียด
ห้อง ม.1/3 >> รายละเอียด
ห้อง ม.1/4 >> รายละเอียด
ห้อง ม.1/5 >> รายละเอียด
ห้อง ม.1/6 >> รายละเอียด
ห้อง ม.1/7 >> รายละเอียด

** ให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อเข้าใช้เรียนเตรียมความพร้อมแบบออนไลน์
สามารถโหลดได้ที่ App Store/Play Store/ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OS คลิก
** ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จะดำเนินการแจ้งผ่านเพจโรงเรียนอีกครั้ง
** ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะประกาศให้ทราบภายหลัง

21/04/2564
ผู้ดูแลระบบ
11525

* ไม่มีภาพ *