<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งฝ่ายประถมและมัธยมได้ร่วมประชุมกับอธิการบดีเพื่อวางแผนการเปิด

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งฝ่ายประถมและมัธยมได้ร่วมประชุมกับอธิการบดีเพื่อวางแผนการเปิด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564  เวลา 15.00 น.  ณ ห้อง B 313  ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งฝ่ายประถมและมัธยมได้ร่วมประชุมกับอธิการบดีเพื่อวางแผนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

14/06/2564
ผู้ดูแลระบบ
1786