<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมประชุมกับสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมประชุมกับสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยอาจารย์สุภัทรญาณ เธียรธีระสมบัติ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมกับสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี พ.ต.อ. พงษ์ศิริ พลเยี่ยม ผกก.สภ.เขวาใหญ่ และ ร.ต.อ. คุณากร บุบไชยา รอง สวป. สภ.เขวาใหญ่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินโครงการ 1 โรงเรียน 1 โรงพักเพื่อร่วมกันดูแลนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม ในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด การรณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น และทางสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งรถสายตรวจเข้ามาตรวจและรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนด้วย ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ เรื่อง/ภาพ : อาจารย์วนิดา ทัศภูมี

30/06/2564
ผู้ดูแลระบบ
1130