<< ย้อนกลับ

​นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อกลับร้านหลุย (ร้านตัดชุดนักเรียน)

» ​นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อกลับร้านหลุย (ร้านตัดชุดนักเรียน)
นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองติดต่อกลับร้านหลุย (ร้านตัดชุดนักเรียน)  เบอร์โทร 081-9357073  เนื่องจากทางร้านได้ติดต่อแล้วไม่สามารถติดต่อนักเรียนหรือผู้ปกครองได้

เอกสารแนบ : File :20210629040811.pdf


29/06/2564
ผู้ดูแลระบบ
2071

* ไม่มีภาพ *